Đăng nhập   |   Đăng ký

Luận văn: Dân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Đồng Văn - Hà Giang

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Dân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Đồng Văn - Hà Giang" gồm: Tìm hiểu các giá trị nghệ thuật và vị trí của dân ca Lô Lô trong các dân tộc thiểu số; Đề xuất ý kiến về việc sử dụng dân ca Lô Lô vào hoạt động thông tin tuyên truyền; Góp phần khẳng định giá trị của dân ca dân tộc Lô Lô và cho thấy dân ca có vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, khoá luận gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về điều kiện tự nhiên, con người ở Đồng Văn - Hà Giang; Chương 2: Đặc điểm dân ca Lô Lô ở Đồng Văn - Hà Giang; Chương 3: Sử dụng dân ca Lô Lô trong hoạt động thông tin tuyên truyền.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Dân ca của người Lô Lô
DOC     43     Nguyễn Hưng     14/08/2014     1.685     18

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Luận văn: Dân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Đồng Văn - Hà GiangLuận văn: Dân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Đồng Văn - Hà GiangLuận văn: Dân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Đồng Văn - Hà GiangLuận văn: Dân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Đồng Văn - Hà GiangLuận văn: Dân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Đồng Văn - Hà Giang
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại