Đăng nhập   |   Đăng ký

Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS

Kết cấu của luận văn tốt nghiệp với đề tài "Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS" gồm có các chương sau: - CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 UMTS. Trong chương này sẽ trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động thế hệ ba và một bộ phận quan trọng của nó là hệ thống UMTS thông qua tìm hiểu cấu trúc mạng. - CHƯƠNG 2: CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 UMTS. Trong chương này chúng ta đi sâu vào phân tích một số kỹ thuật điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS. - CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT THEO BƯỚC ĐỘNG DSSPC VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHÂN TÁN DPC. Chương này đề cập đến hai thuật toán điều khiển công suất hướng lên. DSSPC (Dynamic step-size Power Control) là phương pháp điều khiển công suất hướng lên thông minh dựa trên việc sử dụng dữ liệu gốc, vòng lặp kín và sự tương thích với những nhân tố quản lý tài nguyên vô tuyến. Trong khi DPC (Distributed Power Control) chỉ sử dụng thông tin SIR và sử dụng kỹ thuật lặp để điều khiển công suất truyền đến mức tối ưu và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của người sử dụng. - CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG. Sau khi nghiên cứu hai mô hình điều khiển công suất DSSPC và DPC trong chương này sẽ đi vào tính toán một số cụ thể và mô phỏng kết quả của hai phương pháp điều khiển công suất.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Hệ thống thông tin di động
PDF     67     Nguyễn Hưng     18/08/2014     1.648     29

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTSHệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTSHệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTSHệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTSHệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại