Đăng nhập   |   Đăng ký

Quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không có nitơ do vi sinh vật

Kết cấu của bài luận văn với đề tài "Quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không có nitơ do vi sinh vật" gồm có 3 chương như sau: - Chương 1: Sơ lược về các hợp chất hữu cơ không có nitơ. - Chương 2: Các quá trình lên men. - Chương 3: Các quá trình oxi hóa.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Qúa trình chuyển hóa - các hợp chất hữu cơ
PDF     42     Nguyễn Hưng     21/08/2014     1.408     20

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không có nitơ do vi sinh vậtQuá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không có nitơ do vi sinh vậtQuá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không có nitơ do vi sinh vậtQuá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không có nitơ do vi sinh vậtQuá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không có nitơ do vi sinh vật
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại