Đăng nhập   |   Đăng ký

QUI HOẠCH MẠNG W-CDMA VÀ ỨNG DỤNG QUI HOẠCH MẠNG W-CDMA CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Kết cấu của đồ án gồm có 4 chương như sau: - CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ BA VÀ TỔNG QUAN VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA BĂNG RỘNG WCDMA. Chương này đã khái quát những nét đặc trưng, ưu nhược điểm và sự phát triển của các hệ thống thông tin di động thế hệ 1, 2 và 3, đồng thời đã sơ lược những yêu cầu của hệ thống thông tin di động thế hệ 3. - CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC MẠNG WCDMA VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN. Trong chương này, chúng ta đã đi vào việc phân tích cấu trúc mạng WCDMA, bao gồm các phần tử mạng truy cập vô tuyến, mạng lõi; chức năng của các phần tử, các giao diện mạng, mô hình giao thức phân lớp của hệ thống UMTS - cơ sở cấu trúc hệ thống cho WCDMA. - CHƯƠNG 3: QUY HOẠCH MẠNG WCDMA. Chương này đã trình bày 3 pha trong quá trình quy hoạch mạng WCDMA: Khởi tạo quy hoạch (định cỡ mạng), quy hoạch chi tiết mạng, vận hành và tối ưu hóa mạng. - CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG QUY HOẠCH MẠNG WCDMA CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Chương 4 đưa ra mô hình lý thuyết để tính toán, thiết kế, định cỡ mạng WCDMA cho vùng đô thị Việt Nam, cụ thể là tại thành phố Đà Nẵng với tiêu chí tối ưu hóa về phương diện vùng phủ sóng và dung lượng hệ thống vô tuyến trong giai đoạn 2005-2008.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Qui hoạch mạng W-CDMA
PDF     69     Nguyễn Hưng     21/08/2014     1.328     24

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
QUI HOẠCH MẠNG W-CDMA VÀ ỨNG DỤNG QUI HOẠCH MẠNG W-CDMA CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGQUI HOẠCH MẠNG W-CDMA VÀ ỨNG DỤNG QUI HOẠCH MẠNG W-CDMA CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGQUI HOẠCH MẠNG W-CDMA VÀ ỨNG DỤNG QUI HOẠCH MẠNG W-CDMA CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGQUI HOẠCH MẠNG W-CDMA VÀ ỨNG DỤNG QUI HOẠCH MẠNG W-CDMA CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGQUI HOẠCH MẠNG W-CDMA VÀ ỨNG DỤNG QUI HOẠCH MẠNG W-CDMA CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại