Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế cung cấp điện cho công ty thép Việt - Hàn

Trong đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho công ty thép Việt - Hàn", sinh viên Vũ Thị Kim Anh đã trình bày các nội dung chủ yếu sau đây: - Thống kê phụ tải và tính toán phụ tải. - Lựa chọn dung lượng và số lượng máy biến áp. - Tính chọn cao áp, hạ áp và các thiết bị trong hệ thống. - Tính toán ngắn mạch kiểm tra các phần tử đã chọn. - Bù cosυ cho toàn nhà máy.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện
PDF     97     Nguyễn Hưng     22/08/2014     1.218     14

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thiết kế cung cấp điện cho công ty thép Việt - HànThiết kế cung cấp điện cho công ty thép Việt - HànThiết kế cung cấp điện cho công ty thép Việt - HànThiết kế cung cấp điện cho công ty thép Việt - HànThiết kế cung cấp điện cho công ty thép Việt - Hàn
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại