Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế cung cấp điện cho cở sở 2 trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Kết cấu của đồ án gồm có 4 chương: - CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ. - CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO TOÀN KHU. - CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO CƠ SỞ 2 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG. - CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện
PDF     70     Nguyễn Hưng     24/08/2014     1.320     22

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thiết kế cung cấp điện cho cở sở 2 trường Đại Học Dân Lập Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho cở sở 2 trường Đại Học Dân Lập Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho cở sở 2 trường Đại Học Dân Lập Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho cở sở 2 trường Đại Học Dân Lập Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho cở sở 2 trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại