Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo công cụ

Các xí nghiệp công nghiệp điện có đặc điểm chung là thiết bị dùng điện được tập trung với mật độ cao, làm việc liên tục trong suốt năm và ít có tính chất mùa vụ. Tuy thế do quá trình công nghệ của các xí nghiệp công nghiệp rất khác nhau nên hệ thống cung cấp điện của chúng cũng mang nhiều đặc điểm riêng biệt và nhiều hình nhiều vẻ. Xuất phát từ lý do này, nên qua thời gian thực tập, sinh viên Trần Trung Kiên đã thực hiện đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo công cụ".

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện
PDF     117     Nguyễn Hưng     24/08/2014     1.173     15

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo công cụThiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo công cụThiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo công cụThiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo công cụThiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo công cụ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại