Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt Ý

Kết cấu của đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt Ý" gồm có các chương sau: - CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TRẠM BIẾN ÁP 110 kV NHÀ MÁY THÉP VIỆT Ý. - CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TRẠM BIẾN ÁP 110kV NHÀ MÁY THÉP VIỆT Ý. - CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM THÔNG SỐ MÁY BIẾN ÁP, KHÍ CỤ ĐIỆN CHO TRẠM BIẾN ÁP 110kV NHÀ MÁY THÉP VIỆT Ý.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện
PDF     84     Nguyễn Hưng     24/08/2014     1.822     43

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt ÝThiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt ÝThiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt ÝThiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt ÝThiết kế cung cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nhà máy Thép Việt Ý
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại