Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân - Việt Nam Hải Phòng

Đề tài gồm những nội dung sau: - Chương 1: Vị trí mặt bằng, tình hình cung cấp điện. - Chương 2: Xác định phụ tải của công ty. - Chương 3: Thiết kế mạng cao áp. - Chương 4: Thiết kế mạng điện hạ áp cho công ty. - Chương 5: Tính toán bù công suất phản kháng. - Chương 6: Tính toán nối đất và chống sét.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống cung cấp điện
PDF     84     Nguyễn Hưng     24/08/2014     1.445     14

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân - Việt Nam Hải PhòngThiết kế hệ thống cung cấp điện cho công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân - Việt Nam Hải PhòngThiết kế hệ thống cung cấp điện cho công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân - Việt Nam Hải PhòngThiết kế hệ thống cung cấp điện cho công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân - Việt Nam Hải PhòngThiết kế hệ thống cung cấp điện cho công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân - Việt Nam Hải Phòng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại