Đăng nhập   |   Đăng ký

Tìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại EMAIL và xây dựng phần mềm mail client hỗ trợ tiếng việt

Tìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại EMAIL và xây dựng phần mềm mail client hỗ trợ tiếng việt

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: hướng tiếp cận phân loại EMAIL - xây dựng phần mềm mail client - hỗ trợ tiếng việt
PDF     106     Văn Ngọc Liêm     30/08/2014     1.398     13

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại EMAIL và xây dựng phần mềm mail client hỗ trợ tiếng việtTìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại EMAIL và xây dựng phần mềm mail client hỗ trợ tiếng việtTìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại EMAIL và xây dựng phần mềm mail client hỗ trợ tiếng việtTìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại EMAIL và xây dựng phần mềm mail client hỗ trợ tiếng việtTìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại EMAIL và xây dựng phần mềm mail client hỗ trợ tiếng việt
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại