Đăng nhập   |   Đăng ký

Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại TPHCM đến năm 2010

Với đề tài "Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại TPHCM đến năm 2010", sinh viên Huỳnh Thị Ánh Mai mong muốn tìm ra một hướng đi mới cho chất thải nhằm biến những chất vô dụng thành những chất hữu dụng; phát triển một ngành công nghiệp mới - ngành công nghiệp tái chế có quy mô sản xuất lớn dưới sự quản lý của Nhà nước.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Biện pháp tái chế và tái sử dụng chất thải rắn
PDF     123     Nguyễn Hưng     15/09/2014     1.454     18

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại TPHCM đến năm 2010Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại TPHCM đến năm 2010Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại TPHCM đến năm 2010Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại TPHCM đến năm 2010Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại TPHCM đến năm 2010
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại