Đăng nhập   |   Đăng ký

Nghiên cứu sản xuất kháng thể thỏ kháng Ovalbumin dùng phát hiện Ovalbumin trong vacxin cúm A/H5N1

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu sản xuất kháng thể thỏ kháng Ovalbumin dùng phát hiện Ovalbumin trong vacxin cúm A/H5N1": 1/ Sản xuất kháng thể thỏ kháng Ovalbumin. 2/ Tinh chế kháng thể (TgG) kháng Ovalbumin. 3/ Ứng dụng kháng thể kháng Ovalbumin tinh chế định lượng Ovalbumin trong các mẫu vacxin cúm A/H5N1 bằng phương pháp ELISA và phương pháp điện di miến dịch đối lưu.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Sản xuất kháng thể - thỏ kháng Ovalbumin
PDF     75     Nguyễn Hưng     15/09/2014     1.464     11

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Nghiên cứu sản xuất kháng thể thỏ kháng Ovalbumin dùng phát hiện Ovalbumin trong vacxin cúm A/H5N1Nghiên cứu sản xuất kháng thể thỏ kháng Ovalbumin dùng phát hiện Ovalbumin trong vacxin cúm A/H5N1Nghiên cứu sản xuất kháng thể thỏ kháng Ovalbumin dùng phát hiện Ovalbumin trong vacxin cúm A/H5N1Nghiên cứu sản xuất kháng thể thỏ kháng Ovalbumin dùng phát hiện Ovalbumin trong vacxin cúm A/H5N1Nghiên cứu sản xuất kháng thể thỏ kháng Ovalbumin dùng phát hiện Ovalbumin trong vacxin cúm A/H5N1
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại