Đăng nhập   |   Đăng ký

Quản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp

Đồ án môn học với đề tài "Quản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp" gồm có 5 phần: - Phần I: MỞ ĐẦU. - Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU. - Phần III: THƯC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP. - Phần IV: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG Ở ĐỊA PHƯƠNG. - Phần V: KẾT LUẬN.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án môn học - Quản lý và tái sử dụng - chất thải rắn công nghiệp
PDF     29     Nguyễn Hưng     26/09/2014     1.621     23

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Quản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệpQuản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệpQuản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệpQuản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệpQuản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại