Đăng nhập   |   Đăng ký

Tái sinh phôi soma cây mít

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm: - Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến phát sinh tế bào soma; - Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến cấy chuyền tế bào soma; - Nghiên cứu nuôi cấy tế bào soma trên môi trường lỏng; - Nghiên cứu tái sinh tế bào soma; - Nghiên cứu sự nhân chồi cây mít; - Nghiên cứu nuôi cấy phát sinh rễ.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Tái sinh phôi soma cây mít - đề tài tham khảo
PDF     86     Nguyễn Hưng     27/09/2014     1.745     19

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tái sinh phôi soma cây mítTái sinh phôi soma cây mítTái sinh phôi soma cây mítTái sinh phôi soma cây mítTái sinh phôi soma cây mít
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại