Đăng nhập   |   Đăng ký

Động viên nhân viên trong doanh nghiệp

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập vào xu hướng toàn cầu hóa. Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện mình và nâng cao năng lực sản xuất. Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới thì con người là một tài sản vô giá của doanh nghiệp. Đối với Việt Nam chúng ta hiện nay khi mà tiềm lực tài chính chưa mạnh và công nghiệp hóa chưa cao thì yếu tố con người còn phải được xem trọng. Chính vì vậy, nhằm tạo điều kiện tốt cho người lao động phát huy khả năng sáng tạo và làm việc có hiệu quả, nhà quản lý cần chú trọng các yếu tố tác động đến hành vi, sự thỏa mãn của người lao động. Để thực hiện được điều này, nhà quản lý phải nghiên cứu, nắm bắt được các nhu cầu của người lao động, từ đó xây dựng một hệ thống động viên phù hợp để kích thích năng lực làm việc của người lao động hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp. Nhận thấy tầm quan trọng của chính sách động viên trong doanh nghiệp nên sinh viên Phạm Thị Thảo Nhi đã chọn đề tài “động viên” để làm bài tiểu luận này. Mục tiêu của bài tiểu luận này nhằm miêu tả tầm quan trọng của yếu tố động viên trong doanh nghiệp cũng như các biện pháp động viên, lợi ích của động viên. v.v...

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Tiểu luận hành vi tổ chức - Động viên nhân viên
PDF     22     Nguyễn Hưng     03/11/2014     4.072     289

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Động viên nhân viên trong doanh nghiệpĐộng viên nhân viên trong doanh nghiệpĐộng viên nhân viên trong doanh nghiệpĐộng viên nhân viên trong doanh nghiệpĐộng viên nhân viên trong doanh nghiệp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại