Đăng nhập   |   Đăng ký

Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến các hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp

Môi trường quản trị là sự vận động tống hợp, tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố và lực lượng bên ngoài hệ thống quản trị nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến hoạt động quản trị của một tố chức. Quản trị gia phải nhận thức đầy đủ, chính xác các yếu tố môi trường đế soạn thảo chiến lược và sách lược quản trị cho đúng đắn, giúp tố chức tồn tại và phát triến. Phân tích ảnh hưởng của môi trường quản trị là một vấn đề hết sức rộng lớn và phức tạp, trong bài tiểu luận này tác giải chỉ đề cập và phân tích ảnh hưởng chủ yếu của một số yếu tố của môi trường vĩ mô đến các hoạt động quản trị của các tố chức, doanh nghiệp. Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, tài liệu tham khảo, bài tiểu luận gồm có 3 phần chính: - Phần I: Khái niệm môi trường vĩ mô. - Phần II: Phân tích môi trường vĩ mô. - Phần III: Các giải pháp quản trị bất trắc của yếu tố môi trường.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Tiểu luận Quản trị học - ảnh hưởng của môi trường vĩ mô
PDF     21     Nguyễn Hưng     24/11/2014     14.051     1.000

Đánh giá của bạn ( 24 điểm/6 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến các hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệpPhân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến các hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệpPhân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến các hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệpPhân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến các hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệpPhân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến các hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại