Đăng nhập   |   Đăng ký

Phân tích các chức năng quản trị tại Microsoft, Toyota và Vinamilk

Quản trị là một khoa học, đồng thời cũng là một nghệ thuật. Khoa học quản trị giúp chúng ta biết các lý thuyết một cách có hệ thống và vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn, không dựa vào suy nghĩ chủ quan, cá nhân. Nghệ thuật quản trị chính là khả năng nhà quản trị vận dụng linh hoạt và sáng tạo các lý thuyết vào thực tiễn, tân dụng cơ hội, nắm bắt thời cơ và sử dụng kinh nghiệm, biết kết hợp giữa trực giác với hiểu biết khoa học. Đóng vai trò là nền tảng của quản trị chính là các chức năng quản trị. Nhà quản trị thực hiện các chức năng quản trị để đạt được đến những mục tiêu của tổ chức. Nhằm góp phần làm rõ tính khoa học, cũng như là nghệ thuật trong nghệ quản trị, nhóm tác giả đã lựa chọn đề tài “Phân tích các chức năng quản trị tại Microsoft, Toyota và Vinamilk” làm đề tài tiểu luận môn Quản trị học của mình.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Tiểu luận Quản trị học - Phân tích các chức năng quản trị
PDF     65     Nguyễn Hưng     24/11/2014     1.670     55

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Phân tích các chức năng quản trị tại Microsoft, Toyota và VinamilkPhân tích các chức năng quản trị tại Microsoft, Toyota và VinamilkPhân tích các chức năng quản trị tại Microsoft, Toyota và VinamilkPhân tích các chức năng quản trị tại Microsoft, Toyota và VinamilkPhân tích các chức năng quản trị tại Microsoft, Toyota và Vinamilk
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại