Đăng nhập   |   Đăng ký

Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay và xác định nhu cầu vốn vay của các hộ nông dân Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Việc tiến hành thực hiện đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay và xác định nhu cầu vốn vay của các hộ nông dân Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long" nhằm các mục tiêu cụ thể sau đây: - Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến lượng vốn vay của các nông hộ. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay. - Xác định nhu cầu vay vốn của các nông hộ ở Huyện Tam Bình. - Trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất một số ý kiến đến chính quyền địa phương, ngân hàng và các nông hộ nhằm nâng cao lượng vốn vay.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay - xác định nhu cầu vốn vay
PDF     53     Nguyễn Hưng     13/12/2014     1.216     13

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay và xác định nhu cầu vốn vay của các hộ nông dân Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh LongCác nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay và xác định nhu cầu vốn vay của các hộ nông dân Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh LongCác nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay và xác định nhu cầu vốn vay của các hộ nông dân Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh LongCác nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay và xác định nhu cầu vốn vay của các hộ nông dân Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh LongCác nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay và xác định nhu cầu vốn vay của các hộ nông dân Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại