Đăng nhập   |   Đăng ký

Hoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX

Đề tài này nhằm làm rõ sự cần thiết, ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc trong các doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận đó, đề tài đi sâu phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX để thấy rõ được những điểm mạnh, điểm yếu của công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty. Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Đánh giá thực hiện công việc
PDF     111     Nguyễn Hưng     17/12/2014     2.885     125

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Hoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKXHoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKXHoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKXHoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKXHoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại