Đăng nhập   |   Đăng ký

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải pháp

Đề tài tìm hiểu vấn đề quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại tại City View Hotel. Đồng thời đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn. Kết cấu của bài luận văn gồm có 3 chương chính: - Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong khách sạn. - Chương 2: Thực tạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View. - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: tài liệu - Luận văn - công tác quản trị nhân lực
PDF     76     Nguyễn Hưng     08/01/2015     1.499     40

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải phápThực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải phápThực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải phápThực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải phápThực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải pháp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại