Đăng nhập   |   Đăng ký

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Du lịch là ngành phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố con người so với các ngành kinh tế khác. Năng lực và phẩm chất của đội ngũ trong ngành du lịch có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc khai thác có hiệu quả cũng như bảo tồn lâu dài các nguồn tiềm năng du lịch của đất nước tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, có chất lượng, hấp dẫn khách. Đội ngũ này cũng thể hiện khả năng tiếp thu kinh nghiệm du lịch quốc tế, cũng như khả năng tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế về du lịch.
Do vậy, phát triển nguồn nhân lực du lịch là nhằm đảm bào cho du lịch nước nhà phát huy nội lực, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức trong thế kỉ 21 cũng như thực hiện thành công mục tiêu đã được đề ra tại đại hội Đảng IX. Nhận thức được điều đó tác giả đã chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”.
Đề tài này gồm 3 chương: - Chương I: Sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. - Chương II: Sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực cho Du lịch Việt Nam. - Chương III: Định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho ngành Du lịch đến năm 2020.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam
DOC     71     Nguyễn Hưng     16/01/2015     1.569     36

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại