Đăng nhập   |   Đăng ký

Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm

Trong Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Kinh Đô, phần lớn công nhân sản xuất được trả lương theo sản phẩm. Vì thế, việc xác định ra các mức chính xác là điều cần thiết vì các mức lao động chính là cơ sở để trả lương theo sản phẩm công bằng phù hợp với hao phí lao động của người lao động, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động. Đây chính là lý do tác giả thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong Công ty Cổ phần Bánh kẹo Kinh Đô miền Bắc”. Chuyên đề nghiên cứu gồm ba phần: - Chương I - Lý luận chung về định mức lao động. - Chương II - Công tác định mức lao động và việc áp dụng mức vào trả lương theo sản phẩm cho công nhân sản xuất tại Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Kinh Đô. - Chương III - Giải pháp nhằm hoàn thiện định mức lao động để nâng cao hiệu quả trả lương sản phẩm trong Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Kinh Đô.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - định mức lao động - trả lương - quản trị nguồn nhân lực - tổ chức tiền lương
DOC     68     Nguyễn Hưng     04/03/2015     1.883     110

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại