Đăng nhập   |   Đăng ký

Định mức kỹ thuật lao động - Cơ sở của tổ chức lao động khoa học

Xã hội ngày càng phát triển thì quá trình lao động càng được nâng cao cả về mằt vầt chất và mặt xã hội. Các doanh nghiệp ngày càng sử dụng nhiều biện pháp để nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện tình hình sản xuất, nhưng bên cạnh đó vẫn đảm bảo được sức khỏe cho người lao động, và tái sản xuất sức lao động. Một trong những biện pháp đó là việc nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các định mức lao động trong sản xuất tại từng doanh nghiệp, quan trọng đó là định mức kỹ thuật lao động. Vì vậy, nhóm tác giả đã thực hiện đề tài: “Định mức kỹ thuật lao động - Cơ sở của tổ chức lao động khoa học”. Bài tiểu luận trình bày 4 nội dung: - Tổ chức lao động khoa học; - Định mức kỹ thuật lao động; - Tác dụng của định mức kỹ thuật lao động trong doanh nghiệp; - Các biện pháp làm tốt định mức kỹ thuật lao động.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Tiểu luận - Tổ chức lao động khoa học - định mức lao động - quản trị nguồn nhân lực - quản trị tiền lương
DOC     18     Nguyễn Hưng     04/03/2015     1.573     19

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Định mức kỹ thuật lao động - Cơ sở của tổ chức lao động khoa họcĐịnh mức kỹ thuật lao động - Cơ sở của tổ chức lao động khoa họcĐịnh mức kỹ thuật lao động - Cơ sở của tổ chức lao động khoa họcĐịnh mức kỹ thuật lao động - Cơ sở của tổ chức lao động khoa họcĐịnh mức kỹ thuật lao động - Cơ sở của tổ chức lao động khoa học
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại