Đăng nhập   |   Đăng ký

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Luận văn tìm hiểu về thực trạng nguồn nhân lực và công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, tìm ra những điều còn bất cập, còn yếu kém trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để khắc phục những nhược điểm đó nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng, cũng như quy mô của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - quản trị nguồn nhân lực - kinh tế lao động
DOC     76     Nguyễn Hưng     04/03/2015     1.314     46

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại