Đăng nhập   |   Đăng ký

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà Nội

Tuyển dụng hiện nay là vấn đề đặt ra chung với toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt là trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, người thất nghiệp thì nhiều nhưng phải làm sao tìm được người lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà Nội đây cũng là một trong những vấn đề cấp thiết đặt ra để tìm kiếm được người lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty, một Công ty kinh doanh mang đặc thù của ngành nghề. Đặc biệt vấn đề TDNS từ nguồn bên ngoài hiện tại ở Công ty vẫn còn có những khó khăn nhất định làm cho công tác TDNS của Công ty bị hạn chế. Với chi phí cho TDNS hạn hẹp, quy trình tuyển dụng, phương thức thực hiện không nhất quán, chuyên nghiệp. Từ những hạn chế và những khó khăn này, tác giả đã thực hiện đề tài: "Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà Nội". Nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài. - Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vấn đề tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công Ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà Nội. - Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà Nội.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - quản trị nguồn nhân lực - tuyển dụng nhân sự
DOC     68     Nguyễn Hưng     06/03/2015     2.207     56

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà NộiHoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà NộiHoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà NộiHoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà NộiHoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH TM Âu Á - Chi nhánh Hà Nội
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại