Đăng nhập   |   Đăng ký

Ứng dụng mã nguồn mở vào bảo mật hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đề tài thực tế dựa trên những ứng dụng thực tế đã được triển khai ở Bộ Kế Hoạch Đầu Tư. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống dựa trên mô hình thực sự là điều rất khó vì không thể tiếp cận được với hệ thống thực. Do đó tác giả đã triển khai hệ thống sử dụng trên máy tính cá nhân. Về cơ bản, hệ thống này cũng tương tự như hệ thống thật hiện đang triển khai ở Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư. Đồng thời, mô hình này hoàn toàn có thể áp dụng cho tất cả các hệ thống khác.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - Mã nguồn mở - Bảo mật hệ thống - Tin học ứng dụng
DOC     125     Nguyễn Hưng     15/05/2015     1.804     22

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Ứng dụng mã nguồn mở vào bảo mật hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tưỨng dụng mã nguồn mở vào bảo mật hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tưỨng dụng mã nguồn mở vào bảo mật hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tưỨng dụng mã nguồn mở vào bảo mật hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tưỨng dụng mã nguồn mở vào bảo mật hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại