Đăng nhập   |   Đăng ký

Tìm hiểu và ứng dụng DRUPAL

Trong khoá luận này, nhóm tác giả tìm hiểu và trình bày được các phần sau: - Khái niệm phần mềm nguồn mở. - Khái niệm hệ quản trị nội dung. - Tìm hiểu Drupal. - Phân tích hệ thống Website khoa công nghệ thông tin của trường đại học Kỹ Thuật Công Nghê. - Dùng Drupal để xây dựng Website khoa công nghệ thông tin.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn đại học công nghệ thông tin - Đồ án tốt nghiệp - Drupal - Tài liệu - Tài liệu học tập
PDF     94     Nguyễn Hưng     15/05/2015     2.729     90

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tìm hiểu và ứng dụng DRUPALTìm hiểu và ứng dụng DRUPALTìm hiểu và ứng dụng DRUPALTìm hiểu và ứng dụng DRUPALTìm hiểu và ứng dụng DRUPAL
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại