Đăng nhập   |   Đăng ký

Đánh giá đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập tại tỉnh Bình Phước và thị xã Bảo Lộc bằng kỹ thuật RAPD

- Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích: Thông qua kỹ thuật RAPD, đánh giá độ đa dạng di truyền của một số loài lan rừng giống Dendrobium thu thập tại tỉnh Bình Phước và thị xã Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) làm tiền đề phục vụ cho công tác chọn, tạo giống lan. - Khóa luận có 5 chương chính: Chương 1 - Mở đầu; Chương 2 - Tổng quan tài liệu; Chương 3 - Vật liệu và phương pháp tiến hành; Chương 4 - Kết quả và thảo luận; Chương 5 - Kết luận và đề nghị.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Khóa luận tốt nghiệp - Công nghệ sinh học - đa dạng di truyền - giống lan rừng - kỹ thuật RAPD
PDF     90     Nguyễn Hưng     19/05/2015     1.250     20

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đánh giá đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập tại tỉnh Bình Phước và thị xã Bảo Lộc bằng kỹ thuật RAPDĐánh giá đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập tại tỉnh Bình Phước và thị xã Bảo Lộc bằng kỹ thuật RAPDĐánh giá đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập tại tỉnh Bình Phước và thị xã Bảo Lộc bằng kỹ thuật RAPDĐánh giá đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập tại tỉnh Bình Phước và thị xã Bảo Lộc bằng kỹ thuật RAPDĐánh giá đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập tại tỉnh Bình Phước và thị xã Bảo Lộc bằng kỹ thuật RAPD
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại