Đăng nhập   |   Đăng ký

Giải pháp truyền tải IP trên quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An

Việc ứng dụng các kỹ thuật truyền tải IP trên quang là một xu hướng tất yếu của mạng viễn thông hiện nay. Với mục tiêu tìm hiểu kỹ thuật truyền tải IP trên quang và hi vọng đóng góp một phần nhỏ kết quả nghiên cứu vào quy hoạch phát triển mạng viễn thông tỉnh Nghệ An, tác giả thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp “Giải pháp truyền tải IP trên quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An“. Nội dung của bản đồ án bao gồm 4 chương sau: - Chương 1: Xu hướng phát triển kỹ thuật truyền tải IP trên quang. - Chương 2: Giao thức IP – Internet Protocol. - Chương 3: Các kiến trúc IP trên quang. - Chương 4: Giải pháp truyền tải IP trên quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án tốt nghiệp - truyền tải IP trên quang - mạng viễn thông
PDF     116     Nguyễn Hưng     23/05/2015     1.624     24

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tài liệu này không hiển thị được, vui lòng tải về để xem

Có liên quanCùng thể loại