Đăng nhập   |   Đăng ký

Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Đề tài góp phần làm rõ các vấn đề lí luận và thực tiễn thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam. Đặc biệt là trong hai lĩnh vực là lao động- việc làm và gia đình. - Đề tài nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn áp dụng pháp luật bình đẳng giới. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn luật - Khóa luận tốt nghiệp - Luật Bình đẳng giới - Tài liệu - Tài liệu học tập
DOC     79     Nguyễn Hưng     28/05/2015     2.407     146

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayThực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayThực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayThực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayThực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại