Đăng nhập   |   Đăng ký

Hoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNN

Hoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNN do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện.

Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp tuy là một dịch vụ mới mẻ ở Việt Nam nhưng có rất nhiều tiềm năng phát triển. Và cũng vì là một dịch vụ mới nên bên cạnh những thành quả đạt được, thực trạng xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và do AASC thực hiện nói riêng cũng còn nhiều khó khăn và thách thức.

Từ nhận định này, tác giả quyết định chọn đề tài cho khoá luận tốt tốt nghiệp của mình là: "Hoàn thiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện". Khóa luận gồm có 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về xác định giá trị doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng công tác xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện. - Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước để cổ phần hóa tại Công ty AASC.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn đại học kế toán - Kiểm toán - xác định giá trị doanh nghiệp - Tài liệu - Tài liệu học tập
PDF     125     Nguyễn Hưng     30/05/2015     4.261     55

Đánh giá của bạn ( 1 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Hoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNNHoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNNHoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNNHoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNNHoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNN
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại