Đăng nhập   |   Đăng ký

Hệ thống tư vấn môn học cho học viên đăng ký học tín chỉ

Đồ án này nghiên cứu phát triển và xây dựng hệ thống tư vấn môn học cho sinh viên trong các trường đại học đào tạo theo tín chỉ. Đây là một vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tư vấn môn học và sắp xếp lớp học cho sinh viên. Đồ án được xây dựng trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng của công tác tư vấn môn học của một số trường đại học ở Hà Nội đã áp dụng. Đồng thời áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc để giải quyết vấn đề.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án công nghệ thông tin - hệ thống tư vấn môn học - tín chỉ
DOC     76     Nguyễn Hưng     31/05/2015     4.678     64

Đánh giá của bạn ( 4 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Hệ thống tư vấn môn học cho học viên đăng ký học tín chỉHệ thống tư vấn môn học cho học viên đăng ký học tín chỉHệ thống tư vấn môn học cho học viên đăng ký học tín chỉHệ thống tư vấn môn học cho học viên đăng ký học tín chỉHệ thống tư vấn môn học cho học viên đăng ký học tín chỉ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại