Đăng nhập   |   Đăng ký

Chiến lược phát triển sản phẩm - Gà nấu nấm ăn liền đóng hộp

Trong đề tài "Gà nấu nấm ăn liền đóng hộp", tác giả đã trình bày những nội dung chính như: - Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm. - Ý tưởng phát triển sản phẩm và chọn lọc ý tưởng. - Tổng quan nghiên cứu. - Quy trình công nghệ dự kiến và bố trí thí nghiệm. - Kết quả và biện luận. - Thương mại hóa sản phẩm.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Phát triển sản phẩm - Gà nấu nấm - ăn liền - đóng hộp
DOC     92     Nguyễn Hưng     01/06/2015     10.895     155

Đánh giá của bạn ( 25 điểm/5 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Chiến lược phát triển sản phẩm - Gà nấu nấm ăn liền đóng hộpChiến lược phát triển sản phẩm - Gà nấu nấm ăn liền đóng hộpChiến lược phát triển sản phẩm - Gà nấu nấm ăn liền đóng hộpChiến lược phát triển sản phẩm - Gà nấu nấm ăn liền đóng hộpChiến lược phát triển sản phẩm - Gà nấu nấm ăn liền đóng hộp
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại