Đăng nhập   |   Đăng ký

Ứng dụng công nghệ Micro - nano chế tạo tổ hợp cảm biến từ

Mục đích của luận văn này là để tiến hành tìm hiểu kỹ thuật phân tập đa người dùng trong việc chia sẻ tài nguyên vô tuyến giữa các người dùng với các yêu cầu dịch vụ khác nhau. Thông qua các thuật toán lập lịch và mô phỏng MATLAB, các tính năng của các thuật toán được phân tích và so sánh, đánh giá khi triển khai ý tưởng phân tập đa người dùng kết hợp với hệ đa sóng mang OFDM. Từ đó đưa ra các nhận xét và chọn ra phương pháp lập lịch tối ưu ứng với từng điều kiện cụ thể.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn đại học công nghệ thông tin - Tài liệu - Tài liệu học tập
PDF     62     tien     27/07/2015     1.001     29

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Ứng dụng công nghệ Micro - nano chế tạo tổ hợp cảm biến từỨng dụng công nghệ Micro - nano chế tạo tổ hợp cảm biến từỨng dụng công nghệ Micro - nano chế tạo tổ hợp cảm biến từỨng dụng công nghệ Micro - nano chế tạo tổ hợp cảm biến từỨng dụng công nghệ Micro - nano chế tạo tổ hợp cảm biến từ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại