Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ cho tủ sấy bằng điện trở

Đối với từng loại sản phẩm sấy khác nhau thì cần một nhiệt độ khác nhau. Do đó việc điều chỉnh và ổn định nhiệt độ cho tủ sấy cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sấy vì thế trong tập đồ án này tìm hiểu về “Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ cho tủ sấy bằng điện trở”. Nội dung của đồ án này gồm 5 phần chính sau: - Chương I: Khái quát về tủ sấy bằng điện trở. - Chương II: Thiết kế mạch động lực. - Chương III: Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ. - Chương IV: Ổn định nhiệt độ của tủ sấy. - Chương V: Thiết kế tủ điện.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Đồ án - thiết kế - mạch điều khiển nhiệt độ - tủ sấy - điện trở
PDF     94     Nguyễn Hưng     11/11/2015     1.704     87

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tài liệu này không hiển thị được, vui lòng tải về để xem

Có liên quanCùng thể loại