Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài tập Word căn bản

Bài 1. Phần căn bản

1.    Khởi động Winword .

2.    Quản lý thanh công cụ (Toolbars) : thực hiện bật/tắt :

·         Ruler(Vertical , Horizontal) .

·         Formatting Toolbar .

·         Standard Toolbar .

·         Drawing Toolbar .

3.    Cài đặt Font chữ trong Winword theo các trường hợp sau :

a)    Hãy cài đặt Font chữ mặc nhiên trên Winword như sau : Fontname : VNI-Times , Font Style : Normal , Size : 12  . Sau khi cài đặt , hãy đóng Winword và khởi động lại để kiểm tra kết quả cài đặt .

b)   Hãy cài đặt Font chữ mặc nhiên trên Winword như sau : Fontname : Tahoma, FontStyle : Regular , Size : 12 . Sau khi cài đặt , hãy đóng Winword và khởi động lại để kiểm tra kết quả cài đặt .

4.    Vị trí lưu trữ tập tin (Files location) :

Thực hiện tuần tự các yêu cầu sau :

-              Dùng chương trình Windows Explorer (hoặc Winword) để tạo một SubFolder mang tên THUCTAP (trong Folder My Documents) .

-              Xác định vị trí lưu trữ mặc nhiên của Winword là C:My DocumentsTHUCTAP 

Thể loại:

Tin học văn phòng -

 Microsoft Word


Tag: Bài tập thực hành Word
DOC     21     Hồ Anh Tuấn     04/12/2013     58.386     5.335

Đánh giá của bạn ( 15 điểm/7 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài tập Word căn bảnBài tập Word căn bảnBài tập Word căn bảnBài tập Word căn bảnBài tập Word căn bản
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại

Bài tập Word căn bản
21    58.386   5.335
Giáo trình Microsoft Word 2007
40    179.307   45.981
Giáo trình Word 2003 mới
49    76.628   14.097
Giáo trình Microsoft Word 2007
40    31.357   6.452
Bài tập Word căn bản
21    58.386   5.335
BAI TAP WORD
37    16.399   1.731
Giáo trình Microsoft Word 2007
40    179.307   45.981
Giáo trình Word 2003 mới
49    76.628   14.097
Bài tập Word căn bản
21    58.386   5.335
Giáo trình Microsoft Word 2007
40    31.357   6.452
BAI TAP WORD
37    16.399   1.731