Đăng nhập   |   Đăng ký

Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Excel 2003

Thanh công thức là hộp hiển thị dữ liệu bạn nhập vào ô giúp chúng ta theo dõi quá trình
nhập dữ liệu vào ô. Thanh công thức hiển thị công thức tại ô đang tham chiếu và giúp phân
biệt dữ liệu nhập vào ô là số hay công thức. Ví dụ trên, ô E2 là ô đang tham chiếu, nhìn
vào ô thấy con số 1,250,000 ( 1 triệu hai trăm năm muơi ngàn) nhưng nhìn ở thanh công
thức, ta thấy là =C2*D2 nên thực chất dữ liệu tại E2 là công thức. Giá trị tại E2 là kết quả
của công thức =C2*D2 =50000*25=1250000

Thể loại:

Tin học văn phòng -

 Microsoft Excel


Tag: Excel 2003
PDF     111     Trương Quang Duy     26/12/2013     84.926     13.336

Đánh giá của bạn ( 90 điểm/36 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Excel 2003Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Excel 2003Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Excel 2003Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Excel 2003Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Excel 2003
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại

Giáo trình tìm hiểu excel 2007
60    108.035   26.886
Tự học Excel 2010
250    109.636   24.989
Bài tập Excel cơ bản
12    153.289   24.024
BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL 2010
113    104.677   17.829
Giáo trình Excel nâng cao
21    73.942   16.174
Bài Tập Excel tổng hợp
7    43.300   5.771
Bài tập Excel cơ bản
12    153.289   24.024
Tự học Excel 2010
250    109.636   24.989
Giáo trình tìm hiểu excel 2007
60    108.035   26.886
BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL 2010
113    104.677   17.829
Giáo trình Excel nâng cao
21    73.942   16.174
Bài Tập Excel tổng hợp
7    43.300   5.771