Đăng nhập   |   Đăng ký

Tiểu luận KTCT: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Ở nước ta, sau 1954 miền bắc tiến lên Chủ nghĩa xã hội và cả nước là sau 1975. Trong quá trình đổi mới đất nước, do nóng vội nên Đảng ta đã mắc phải sai lầm là duy trì quá lâu quan hệ sản xuất cố hữu đó là chính sách bao cấp tập trung dân chủ. Chính vì lẽ đó mà trong suốt những năm đó nền kinh tế nước ta chậm phát triển và rơi vào tình trạng khủng hoảng trong những năm đầu thập kỷ 80. Điều quan trọng hơn là Đảng ta đã nhận thức được điều đó và nhanh chóng đổi mới thông qua đại hội Đảng VI và các kỳ đại hội tiếp sau đó. Trong thời kỳ quá độ có nhiều vấn đề phức tạp cần phải giải quyết bởi vì nó là bước chuyển tiếp từ một hình thái kinh tế - xã hội này lên một hình thái kinh tế - xã hội khác. Cho nên bài tiểu luận với đề tài “Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Viêt Nam” để nghiên cứu kỹ hơn vấn đề này.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Kinh tế chính trị Mác-Lênin


Tag: Tiểu luận - KTCT - Mối - quan hệ - biện chứng - giữa - lực lượng - sản xuất - - quan hệ - sản xuất
DOC     16     Nguyễn Hưng     07/05/2014     5.001     319

Đánh giá của bạn ( 2 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tiểu luận KTCT: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtTiểu luận KTCT: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtTiểu luận KTCT: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtTiểu luận KTCT: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtTiểu luận KTCT: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại