Đăng nhập   |   Đăng ký

Tiểu luận KTCT: Thực trạng và giải pháp phát triển DN Nhà nước ở Việt Nam

Ở nước ta, các DN tuy cũng đã có môi trường để đầu tư phát triển khá thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, song những kết quả ấy chưa tương xứng với vị trí và vai trò của DN, do phần lớn các doanh nghiệp đó vừa hình thành, còn yếu kém, sự phát triển của chúng cho đến nay vẫn mang tính tự nhiên, chưa theo một chiến lược với những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển chung của đất nước. Trước tình hình đó và để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX nhằm phát huy những thế mạnh, tiềm năng của các DN, thực hiện CNH-HĐH đất nước, việc cụ thể hoá những chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích đầu tư phát triển những DN ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết. Để đóng góp phần nào nhỏ bé của mình vào việc tìm kiếm những giải pháp tích cực hỗ trợ phát triển các DN nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp này phát triển, góp phần thực hiện sự CNH-HĐH đất nước. Do vậy tác giả đã chọn đề tài: "Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở Việt Nam".

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Kinh tế chính trị Mác-Lênin


Tag: Tiểu luận - KTCT - Thực trạng - - giải pháp - phát triển - DN - Nhà nước - - Việt Nam
DOC     32     Nguyễn Hưng     27/05/2014     1.312     25

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tiểu luận KTCT: Thực trạng và giải pháp phát triển DN Nhà nước ở Việt NamTiểu luận KTCT: Thực trạng và giải pháp phát triển DN Nhà nước ở Việt NamTiểu luận KTCT: Thực trạng và giải pháp phát triển DN Nhà nước ở Việt NamTiểu luận KTCT: Thực trạng và giải pháp phát triển DN Nhà nước ở Việt NamTiểu luận KTCT: Thực trạng và giải pháp phát triển DN Nhà nước ở Việt Nam
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại