Đăng nhập   |   Đăng ký

Tiểu luận KTCT: Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong nền kinh tế của Việt Nam

Lịch sử phát triển của sản xuất loài người là lịch sử phát triển của các phương thức sản xuất kế tiếp nhau. Phương thức sản xuất là sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đó là cách thức sản xuất ra của cải vật chất mà trong đó lực lượng sản xuất đạt đến một trình độ nhất định, thống nhất với quan hệ sản xuất tương ứng với nó. Theo định nghĩa của phép biện chứng duy vật: Là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, khoa học về những quy luật phổ biến nhất của sự vận động và sự phát triến cuả tự nhiên, xã hội và tư duy trên cơ sở duy vật. Theo định nghĩa trên xã hội ngày càng phát triển thì mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất là không thể tách rời, đây là quy luật chung của sự phát triển và là một trong những quy luật quan trọng quy định sự tồn tại, phát triển và tiến bộ xã hội. Mặc dù vậy trong thực tế, hai nhân tố quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đã làm nảy sinh những mâu thuẫn giữa chúng. Và sự mâu thuẫn này ngày càng trở nên gay gắt làm cho nền kinh tế nước ta ở trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng trong một thời gian dài. Mâu thuẫn này giải quyết ra sao? Nguyên nhân của vấn đề sẽ được đề cập đến trong bài tiểu luận này.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Kinh tế chính trị Mác-Lênin


Tag: kinh tế chính trị - giáo dục đại cương
DOC     18     Nguyễn Hưng     10/06/2014     4.602     204

Đánh giá của bạn ( 1 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tiểu luận KTCT: Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong nền kinh tế của Việt NamTiểu luận KTCT: Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong nền kinh tế của Việt NamTiểu luận KTCT: Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong nền kinh tế của Việt NamTiểu luận KTCT: Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong nền kinh tế của Việt NamTiểu luận KTCT: Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong nền kinh tế của Việt Nam
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại