Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài tập môn Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Lý thuyết thặng dư)

Bài tập môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Chủ nghĩa Mác-Lênin 2) phần lý thuyết thặng dư. Thông qua các dạng bài tập, các bạn sẽ nắm được lý thuyết, công thức và dạng bài của phần thặng dư trong bộ môn này.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Kinh tế chính trị Mác-Lênin


Tag: bài tập - Mác-Lênin - lý thuyết thặng dư - kinh tế chính trị
DOC     9     Cao Hoàng Giang     07/07/2014     69.082     4.628

Đánh giá của bạn ( 142 điểm/59 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài tập môn Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Lý thuyết thặng dư)Bài tập môn Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Lý thuyết thặng dư)Bài tập môn Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Lý thuyết thặng dư)Bài tập môn Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Lý thuyết thặng dư)Bài tập môn Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Lý thuyết thặng dư)
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại