Đăng nhập   |   Đăng ký

HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Triết học Mác - Lênin


Tag:
PDF     107     Phạm Xuân Trường     03/12/2013     4.671     349

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNINHƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNINHƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNINHƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNINHƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại