Đăng nhập   |   Đăng ký

Bộ đề thi trắc nghiệm Triết học Mác lênin

Bộ đề thi trắc nghiệm Triết học Mác lênin

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Triết học Mác - Lênin


Tag:
PDF     133     Hồ Anh Tuấn     04/12/2013     10.083     738

Đánh giá của bạn ( 21 điểm/8 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bộ đề thi trắc nghiệm Triết học Mác lêninBộ đề thi trắc nghiệm Triết học Mác lêninBộ đề thi trắc nghiệm Triết học Mác lêninBộ đề thi trắc nghiệm Triết học Mác lêninBộ đề thi trắc nghiệm Triết học Mác lênin
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại