Đăng nhập   |   Đăng ký

868 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin

868 Câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Triết học Mác - Lênin


Tag: Giáo dục đại cương - Triết học Mac - Lênin
PDF     133     Nguyễn Hữu Duy     16/12/2013     17.303     2.073

Đánh giá của bạn ( 50 điểm/17 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
868 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin868 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin868 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin868 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin868 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại