Đăng nhập   |   Đăng ký

141 câu trắc nghiệm Triết học Mac-Lenin

Bài tập gồm 141 câu trắc nghiệm về Triết học Mac-Lenin dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Triết học Mác - Lênin


Tag: giáo dục đại cương - triết học Mac - Lênin
PDF     8     See Sharp     18/12/2013     8.569     845

Đánh giá của bạn ( 60 điểm/14 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
141 câu trắc nghiệm Triết học Mac-Lenin141 câu trắc nghiệm Triết học Mac-Lenin141 câu trắc nghiệm Triết học Mac-Lenin141 câu trắc nghiệm Triết học Mac-Lenin141 câu trắc nghiệm Triết học Mac-Lenin
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại