Đăng nhập   |   Đăng ký

200 câu trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa Mac - Lênin

200 câu trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa Mac- Lênin

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Triết học Mác - Lênin


Tag: giáo dục đại cương - triết học Mac-Lênin - những nguyên lý chủ nghĩa Mac-Lênin
PDF     84     Trần Văn Sinh     20/12/2013     20.503     2.113

Đánh giá của bạn ( 62 điểm/21 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
200 câu trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa Mac - Lênin200 câu trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa Mac - Lênin200 câu trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa Mac - Lênin200 câu trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa Mac - Lênin200 câu trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa Mac - Lênin
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại