Đăng nhập   |   Đăng ký

Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

Trước đòi hỏi nhu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo và nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dayï, học tập Triết học Mác-Lênin trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay theo tinh thần "từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc gia" của môn học. Trên thực tế, quá trình giảng dạy, học tập Triết học Mác-Lênin không thuộc chuyên ngành triết học hiện nay ở các trường đại học và cao đẳng cũng có những khó khăn, nhất là giáo trình, tài liệu tham khảo. Chính vì vậy, cuốn: “Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập” của tập thể các tác giả là các giảng viên triết học ở các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, do TS. Đào Duy Thanh chủ biên là một nỗ lực rất đáng hoan nghênh.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Triết học Mác - Lênin


Tag: Triết học Mác-Lênin - đề cương triết
PDF     142     Trương Minh Quân     07/03/2014     28.893     2.556

Đánh giá của bạn ( 51 điểm/21 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tậpTriết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tậpTriết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tậpTriết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tậpTriết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại