Đăng nhập   |   Đăng ký

Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác – Lênin

Đây là một số câu trắc nghiệm có cả đáp án về Triết học Mác - Lênin

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Triết học Mác - Lênin


Tag: triết học Mac Lenin - trắc nghiệm - giáo dục đại cương
PDF     18     Chung Thanh Tùng     20/05/2014     52.801     5.914

Đánh giá của bạn ( 154 điểm/56 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác – Lênin Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác – Lênin Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác – Lênin Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác – Lênin Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác – Lênin
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại