Đăng nhập   |   Đăng ký

Các vấn đề chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên CNXH ở Việt Nam khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam” (Cương lĩnh xây dựng đất nước – Nhà xuất bản Sự Thật – 1991, trang 5). Bằng lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học và thực tiễn, đồng chí hãy phân tích làm rõ luận điểm trên.

Bài làm

 

         Hơn 8 thập kỷ qua, từ sau cách mạng Tháng Mười Nga (1917) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn, gian khổ và cũng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang, xây dựng nên một hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thề giới. Trong cuôc cách mạng xã hội đó, vai trò của Đảng cộng sản là một trong những nhân tố quyết định sự  thắng lợi của công cuộc cách mạng đó.

         Tuy nhiên, hiện nay khi chủ nghĩa xã hội đang lâm vào giai đoạn thoái trào, sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu đã tác động sâu sắc trên nhiều phương diện, từ kinh tế đến chính trị, tư tưởng, tình cảm, niềm tin lý tưởng vào CNXH và là một thử thách khắc nghiệt bản lĩnh của Đảng Cộng sản các nước XHCN, trong đó có nước ta. Nhiều người đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, vấn đề làm sáng tỏ vai trò của Đảng Cộng sản và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng sẽ bảo đảm thắng lợi cho cách mạng Việt Nam là vấn đề hết sức cần thiết, trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn. 

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Chủ nghĩa xã hội khoa học


Tag:
DOC     20     Hồ Anh Tuấn     04/12/2013     1.883     68

Đánh giá của bạn ( 3 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Các vấn đề chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa họcCác vấn đề chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa họcCác vấn đề chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa họcCác vấn đề chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa họcCác vấn đề chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại