Đăng nhập   |   Đăng ký

196 Câu Hỏi đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm cho cách mạng Việt Nam một con đường đúng đắn? Câu 2: Phân tích và chứng minh rằng: con đường cứu nước của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam? Câu 3: Trình bày những yếu tố hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa của việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời?

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Chủ nghĩa xã hội khoa học


Tag:
DOC     258     Hồ Anh Tuấn     11/12/2013     30.493     3.694

Đánh giá của bạn ( 72 điểm/33 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
196 Câu Hỏi đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam196 Câu Hỏi đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam196 Câu Hỏi đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam196 Câu Hỏi đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam196 Câu Hỏi đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại